Vice aktualit

Profesionální radiostanice GP - přenosné

Efektivní komunikace je také klíčem k udržení úspěchu a k usnadnění Vaší práce. Odpovědí na Vaše požadavky je nyní zdokonalená řada profesionálních radiostanic GP. Tyto radiostanice pouhým stisknutím tlačítka umožní bez ohledu na vzdálenost, kontakt Vašich zaměstnancům mezi sebou a Vám usnadní efektivní řízení jejich práce.
Rozsáhlý výzkum ukázal, že různé obory kladou také různé nároky na spojení. Proto také společnost Motorola nabízí ve své řadě radiostanic GP čtyři různé výrobky. Každý z nich má své vlastní snadno ovládatelné funkce, jež Vám umožní vytvářet cílené radiové skupiny. Profesionálové, kteří pracují venku si uvědomují, že radiostanice řady GP jsou dostatečně výkonné a odolné i v těch nejdrsnějších podmínkách. A ti, jež pracují uvnitř ocení jejich malou hmotnost a ergonomický design.
Naše nejnovější radiostanice řady GP lze nakonfigurovat buď jako konvenční systém, což je následně ideální volba pro použití v jedné lokalitě nebo na pokrytí malého území nebo pracují i v trunkovém systému, jenž zabezpečí pokrytí velké oblasti a účelné využití přidělených kmitočtů.
Podobně, jako u jiných druhů spojení,  je kvalita zvuku rozhodující pro vaši  efektivní komunikaci. Radiostanice řady GP společnosti Motorola je slyšet takřka v každém prostředí díky jedinečné technologii komprese řeči X-PAND™. Zvuk je čistší,  silnější a umožní Vám komunikovat prakticky v jakkoli hlučném prostředí.
Radiostanice Motorola řady GP nabízejí také napojení do telefonní sítě, čímž Vám umožňují udržovat kontakt s lidmi jak ve Vaší rádiové skupině, tak i mimo ni. K dispozici je následně celá škála doplňujících modulů, které rozšiřují možnosti radiostanic. To vše umožňuje všem uživatelům zachovat si vysokou produktivitu a  také lépe využít vlastnosti radiostanic. Široká škála původního příslušenství Motorola, včetně kvalitních baterií, profesionální radiostanice  GP vhodně doplňuje.


Radiostanice GP 140: Kategorie Popular
Radiostanice GP 140

Radiostanice Popular je semiduplexní radiostanice určená pro profesionály, kteří potřebují zůstat ve spojení. Radiostanice GP 140 může snadno zvýšit produktivitu práce, protože umožňuje jejím uživatelům, aby byli stále ve spojení a mohli se pouze plně soustředit na vykonávanou činnost. Máte-li radiostanici Popular,  komunikace už nemůže být pro vás  jednodušší.

Uživatelsky pohodlné ovládací prvky a funkce:
 • selektivní volba – radiostanice je vybavena selektivní volbou Private Line a MDC
 • skenování – umožňuje sledovat a odpovídat na provoz na jednotlivých kanálech
 • komprese hlasu X-Pand a rozšíření nízké úrovně – jasný, čistá a kvalitní poslech i v hlučném prostředí. rozšíření nízké úrovně umožňuje další zlepšení kvality poslechu redukcí šumu, který obvykle slyšíme v pauzách rozhovoru
 • hlasem ovládaný přenos (VOX) – použití náhlavní soupravy VOX Vám zcela uvolní ruce
 • nastavitelné úrovně výkonu – výkon radiostanice lze nastavit na dvě úrovně – nízký výkon prodlužuje životnost baterie a vysoký výkon umožňuje radiostanici přenos na delší vzdálenosti
 • Talkaround – aktivování této funkce umožňuje komunikovat přímo s jinou radiostanicí i na kanálech používaném pro spojení přes převaděčový systém, pro místní komunikaci mezi radiostanicemi
 • přidělování tónu volajícím – umožňuje přidělovat různým identifikačním číslům volajících různé vyzváněcí tóny
 • funkce zesilující se signalizace – zesilující se signalizace informuje uživatele o příchozím hovoru. Začíná na velmi nízké úrovni a zesiluje se, dokud není zpráva zodpovězena
 • nouzová signalizace – vysílá volání o pomoc předem určené osobě nebo skupině lidí
 • programově volitelná kanálová rozteč (12,5/20/25 kHz) – pružné a snadné nastavení kanálové rozteče radiostanice podle přiděleného kmitočtu regulačním orgánem – ČTÚ
 • rozšiřitelnost volitelnými moduly – stávající možnosti radiostanice lze rozšířit přidáním jednoho z následujících volitelných modulů:
  - modul – zabezpečení zpráv šifrováním – utajovač hovoru
  - modul – SmarTrunk II pro levné spojení s trunkovou sítí
  - volitelný modul uchovávání zvuku nabízí funkci diktafonu, který Vám umožní uchovávat a vyvolávat hlasové zprávy 
Materiál ke stažení: technické specifikace a popis radiostanice GP140 

Radiostanice GP 340: Kategorie Popular


Také radiostanice Popular GP 340 je semiduplexní určená všem, kteří potřebují zůstat stále ve spojení. Radiostanice může snadno zvýšit produktivitu vaší práce, protože umožňuje svým uživatelům, aby byli stále ve spojení a mohli se plně soustředit na vykonávanou činnost. Máte-li radiostanici Popular vaše komunikace už nemůže být jednodušší.
Radiostanice GP-340 popular
Pohodlné ovládací prvky a funkce radiostanice GP 340 zahrnují:

• selektivní volba
radiostanice je vybavena Private Line a selektivní volbou 5-ti tónu a PL/CTCSS
• skenování
umožňuje sledovat a odpovídat na dění na různých komunikačních kanálech
• komprese hlasu X-Pand a rozšíření nízké úrovně
jasný, čistý a kvalitní poslech i v hlučném prostředí. Rozšíření nízké úrovně umožňuje další zlepšení kvality poslechu redukcí šumu obvykle slyšitelného v pauzách hovoru
• hlasem ovládaný přenos (VOX)
použití náhlavní soupravy VOX Vám zcela uvolní ruce
• nastavitelné úrovně napájení
výkon radiostanice lze nastavit na dvě úrovně – nízký výkon prodlužuje životnost baterie a vysoký výkon umožňuje radiostanici přenos na delší vzdálenosti
• nouzová signalizace/Emergency
vysílá volání o pomoc předem určené osobě nebo skupině lidí
• osamocený pracovník
funkce je určena jednotlivcům, kteří pracují daleko od své skupiny. Pokud uživatel neodpovídá na varovný signál, radiostanice přejde na režim nouze
• Talkaround
aktivování této funkce umožňuje komunikovat přímo s jinou radiostanicí i na kanále používaném pro spojení přes převaděčový systém, slouží místní komunikaci mezi radiostanicemi
• šepot
účastník je jasně slyšen i pokud mluví potichu
• přesměrování hovoru
umožňuje přesměrovat hovory na jinou radiostanici, pokud nemůžete odpovídat na hovory osobně
• programovatelný kanálový krok (12,5/20/25 kHz)
• rozšiřitelnost volitelnými moduly
stávající možnosti radiostanice lze rozšířit přidáním jednoho z následujících volitelných modulů:
- zabezpečení zpráv šifrováním – utajovač hovoru
- SmarTrunk II pro levné spojení s trunkovou sítí
- volitelný modul uchovávání zvuku nabízí funkci diktafonu, který Vám umožní uchovávat a vyvolávat hlasové zprávy

Materiál ke stažení:  technické specifikace a popis radiostanice GP340


 

Radiostanice GP 360: Kategorie Universal

 
Radiostanice GP360 je nezbytná pro všechny rozvíjející se organizace pro svoji jedinečnou mnohostrannost. V případě potřeby lze tuto radiostanici snadno přeprogramovat v terénu. Je možno ji také použít, jak v prostředí staveniště, tak v elegantním interiéru exklusivního hotelu. Radiostanice Universal je radiostanice, která poroste s Vámi.
Radiostanice GP-360
Radiostanice GP 360 Vám nabízí tyto funkce:

• Selektivní volba
radiostanice je vybavena PrivatLine a selektivní volbou 5-ti tónu a PL/CTCSS.
• Skenování
umožňuje sledovat a odpovídat na dění na různých komunikačních kanálech
• komprese hlasu X-Pand a rozšíření nízké úrovně
jasný, čistý a kvalitní poslech i v hlučném prostředí rozšíření nízké úrovně umožňuje další zlepšení kvality poslechu redukcí šumu obvykle slyšitelného v pauzách hovoru
• hlasem ovládaný přenos (VOX)
použití náhlavní soupravy VOX Vám zcela uvolní ruce
• tísňový signá
tento signál může obsahovat předem nahranou hlasovou zprávu , která umožňuje osobě, která signál přijme, okamžitě určit, kde se člověk v tísni nachází
• rozšiřitelnost volitelnými moduly
stávající možnosti radiostanice lze rozšířit přidáním jednoho z následujících volitelných modulů:
- zabezpečení zpráv šifrováním – utajovač hovoru
- SmarTrunk II pro levné spojení s trunkovou sítí
- volitelný modul záznam zvuku nabízí funkci diktafonu, který Vám umožní uchovávat a vyvolávat hlasové zprávy
• šepot
účastník je jasně slyše i pokud mluví potichu
• přesměrování hovoru
umožňuje přesměrovat hovory na jinou radiostanici, pokud nemůžete odpovídat na hovory osobně
• alfanumerický displej se 14 znaky zahrnuje měření napětí baterie a indikátor kvality signálu a nabízí oddělené rozlišovací tóny a dekódování jmen u příchozích hovorů
• předem navolené textové zprávy umožňují uživateli posílat zprávy bez hlasové komunikace
 
Materiál ke stažení: technické specifikace a popis radiostanice GP360

Radiostanice GP 1280: Inteligentní radiostanice

 
Radiostanice GP1280 je určena především profesionálům, jež potřebují komunikovat při použití nejvyšších úrovní rádiové dokonalosti MPT. Efektivní a výkonná radiostanice Motorola GP1280 je prvotřídním komunikačním nástrojem.
Radiostanice GP-1280

Vysílačka GP 1280 nabízí širokou škálu funkcí:

• selektivní volba
programové vybavení MPT zahrnuje MPT1343, Regionet 43 a provozní režimy ANN. Radiostanice lze konfigurovat až pro 60 systémů včetně nastavení hovorových skupin Talkgroup a konvenční provoz
• zasílání datových zpráv a MAP27
zahrnuje vestavěný pager se schopností odeslat nebo přijmout datovou zprávu
• ukládání hlasu
diktafon: blok bez papíru, který Vám umožní ukládat a vyvolávat hlasové zprávy - záznamník – hlasová výzva pro volající, aby zanechali hlasovou zprávu, která bude v radiostanici uchována
• komprese hlasu X-Pand a rozšíření nízké úrovně
jasný, čistý a kvalitní poslech i v hlučném prostředí. Rozšíření nízké úrovně ještě zlepší kvalitu poslechu tím, že redukuje šum obvykle slyšitelný během pauz v hovoru
• informace pro uživatele
4-řádkový alfanumerický displej ukazuje stav baterie a kvalitu signálu. Na příchozí hovory radiostanice upozorňuje odlišnými tóny a identifikuje volajícího
• snadnost použití – Rapidcall
volba čísla jedním dotekem, snadno použitelné menu a alfanumerický telefonní adresář/seznam kontaktů umožňuje jednoduše využít plný výkon GP1280
• dynamické přeskupování
umožňuje překonfigurovat radiostanici na dálku a uložit identifikaci skupiny ve srozumitelné alfanumerické formě
• signalizace zmeškaných hovorů
radiostanice si pamatuje hovory přijaté v době nepřítomnosti uživatele a připomíná mu nezodpovězené zprávy
• rozšiřitelnost volitelnými moduly
vlastnosti GP1280 můžete rozšířit přidáním volitelných modulů
• programově volitelný kanálový krok
zajišťuje pružnost při používání a skladování

Materiál ke stažení: technické specifikace a popis radiostanice GP1280
RASPRO s.r.o., Mobil: +420 602 516 700, Email: raspro@raspro.cz Created by LUVR s.r.o.