Vice aktualit

TRBOdata - zařízení pro přenos datových souborů

TRBOdata je zařízení určené pro přenos dat přes digitální radiostanice MOTOROLA MOTOTRBO. Dokáže zajistit i řízení hlasového režimu radiostanic (vhodné například k selektivní hlasové komunikaci, nouzovému volání či odposlechu určitého prostoru).
TRBOdata 

Přehled verzí zařízení TRBOdata

 • verze komunikující přes sériový port (RS232) TRBOdata-H01
 • verze komunikující přes RS485 TRBOdata-H02
 • verze bez krabičky (openbox) -sériový port (RS232) TRBOdata-B01
 • verze bez krabičky (openbox) -RS485 TRBOdata-B02
 • vestavný (embeddded) modul TRBOdata-E01
 • zákaznické verze TRBOdata-zxxx

Režimy přenosu dat:

Komunikace může probíhat v transparentním režimu, pseudotransparentním režimu nebo v řízeném režimu.

Transparentní režim:

v tomto režimu se připojené TRBOdata chovají jako "prodloužený kabel". Oba TRBOdata znají adresu protistanice a data přenáší na protistanici přesně tak, jak je přijmou. Tedy připojené zařízení nemusí znát žádný přenosový protokol ani ovládání stanic, stačí jen vyslat data na port a druhý TRBOdata předá data na port přesně tak, jak byla přijata na prvním TRBOdata. Přenos dat je samozřejmě obousměrný, ale fyzicky se v jeden okamžik mohou přenášet jen jedním směrem (simplexní přenos).  

Pseudotransparentní režim:

i v tomto režimu je možné propojit přes rádiovou síť zařízení které neumí/nemohou obsahovat protokol pro přenos radiovou sítí (různé snímače, čidla, dataloggery a podobně) s jedním centrálním bodem. Je podobný jako transparentní režim, ale narozdíl od transparentního režimu vždy jedno zařízení v síti připojené k TRBOdata musí umět ovládat protokol pro přenos v radiosíti (master). V tomto režimu znají všechny podřízené TRBOdata adresu jednoho nadřízeného zařízení kterému odesílají automaticky data která dostaly na sériovém portu. Master může odesílat data do libovolného podřízeného zařízení. V tomto režimu může být narozdíl od transparentního režimu připojeno více podřízených jednotek.

Řízený režim:

v tomto režimu musí všechna zařízení připojená přes TRBOdata do sítě umět ovládat protokol pro přenos v radiosíti. Výhodou tohoto režimu je, že se data mohou přenášet cíleně na konkrétní zařízení připojené k TRBOdata a toto cílové zařízení vždy ví, od koho data přišla, a může v případě potřeby tomuto zařízení cíleně odpovědět.

Topologie sítě:

Topologie sítě může být bod-bod, přístupový bod-klienti nebo multiklient. Je možné použít i speciální multikanálovou topologii.

Bod - bod: 

V síti jsou jen dvě stanice s TRBOdata. Jedině v tomto módu je možné použít všechny režimy přenosu včetně transparentního režimu.

Přístupový bod - klienti: 

V této topologii je možné použít pseudotransparentní režim nebo řízený režim. Přístupový bod může komunikovat s kterýmkoliv klientem, a kterýkoliv klient může komunikovat s přístupovým bodem. klienti mezi sebou komunikovat přímo nemohou, jen přes přístupový bod.

Multiklient: 

V této topologii je možné použít jen řízený režim. V této topologii může komunikovat "kdokoliv s kýmkoliv"

Multikanálový režim:

V tomto režimu je možné spojit do jedné sítě velké množství zařízení připojených k TRBOdata, a/nebo zvýšit datovou propustnost radiové sítě. Komunikace v tomto režimu probíhá na více kanálech současně. Všechny zařízení TRBOdata jsou nastaveny jako klienti, a veškerý provoz (hlasový i datový) v radiosíti obsahující několik kanálů řídí NetController. 

NetController

 NetController je zařízení, které řídí kompletní provoz v digitální radiosíti, a to jak datový tak hlasový provoz. Každé zařízení TRBOdata se po zapnutí, nebo ztrátě komunikace vždy snaží přihlásit na řídícím kanále k NetControlleru. Po úspěšném přihlášení dostane NetControllerem přidělený datový kanál, na kterém probíhá veškerá další komunikace mezi zařízením TRBOdata a NetControllerem. Bližší popis NetControlleru a řízení provozu v radiosíti je v dokumentaci NetControlleru.

Připojení TRBOdata:

 TRBOdata obsahuje 3 konektory. Jeden CANON9 "DATA" kterým se připojuje k zákaznickému zařízení, jeden osmipinový RJ45 "MOTOTRBO", kterým se připojuje k radiostanici Motorola a jeden USB port.

Zapojení konektorů:


konektor MOTOTRBO:

 • 1- GND
 • 2- napájení MTUSBv2
 • 3- GND
 • 4- D1
 • 5- D-
 • 6- VCC data
 • 7- ovládání radiostanice MOTOTRBO
 • 8- NC

konektor DATA:


verze RS485:
 • 1 - A
 • 5 - GND
 • 9 - B
verze RS232:
 • 3 - TX
 • 5 - GND
 • 2 - RX

 

LED indikace:

 Pro snadnou diagnostiku obsahuje databox 2x LED. Oranžová LINK/DATA pomocí které zobrazuje aktuální stav komunikační linky s radiostanicí MOTOTRBO a zelená ACT kterou indikuje probíhající přenos. 

KONFIGURACE TRBOdata:

 Provozní nastavení zařízení TRBOdata se provádí v servisním režimu. Servisní režim je zákaznicky nedostupný, protože nastavení je specifické pro konkrétní režim přenosu a topologii sítě a proto je nutné nastavovat jednotky TRBOdata společně s radiostanicemi ke kterým budou připojeny.
 Poznámka: v budoucnu bude k dispozici konfigurační utilita která umožní některá nastavení měnit přímo zákazníkem.

Technická data:

 • Mechanické rozměry (verze Hxx): 78x120x27mm
 • Mechanické rozměry (verze Bxx): 63x86x10mm
 • Mechanické rozměry (verze Exx): 35x60x8mm
 • Provozní teplota: 0°C - +75°C
 • Skladovací teplota: -20°C - +85°C
 • Provozní napájecí napětí: 12V
 • Mezní napájecí napětí: 7V - 24V
 • Napájecí proud: cca 50mA

RS 485 parametry:

 • Napětí na výstupu: min 2V @ R=54OHM
 • Max. povolené napětí na vstupech: -7V až +12V
 • Minimální citlivost přijímače: 200mV
 • Impedance vstupu: min 12kΩ
RASPRO s.r.o., Mobil: +420 602 516 700, Email: raspro@raspro.cz Created by LUVR s.r.o.