Vice aktualit

Místní rozhlas

Vysílač a osazení dispečerského pracoviště

Vysílač
Vysílací část bezdrátového rozhlasu je osazena radiostanicí Motorola GM360, která je homologována pro provoz v České republice, tato radiostanice má programovatelný výkon 1 – 25W, proto ji lze univerzálně používat pro různé kmitočty v pásmu 60 – 84 MHz. Pracovní výkon lze též programovat dle technických požadavků (různá délka koaxiálního kabelu – potřebný výkon na svorkách radiostanice)

Anténa
Anténní systém se skládá z bezziskové antény, která je umístěna na vyvýšeném bodě (budova, věž), v případě že je anténa vystavena vnějším povětrnostním vlivům, může být osazena bleskojistkou proti nebezpečnému napětí. Koaxiální kabel, který se používá pro svod vf signálu, má velmi dobré vlastnosti , tzn. malý útlum při velkých vzdálenostech vysílače od antény.

Napájení
Napájecí zdroj je připojen do sítě 230V s jističem 6A. Napájecí zdroj má ochranu zálohového zdroje proti přepětí, podpětí a proudovou ochranu.

Rozhlasová ústředna
Rozhlasová ústředna se skládá:
a) ústředna analogová – OBR-U .601 + kodér + zdroj
Tato ústředna slouží pro malé pracoviště, kde není potřeba zaznamenávat jednotlivá hlášení a propojení do telefonu nebo GSM.

b) ústředna digitální s PC
Plně inteligentní ústředna s PC, ke které je možno připojovat další HW dle požadavků zákazníka. Tato ústředna umožňuje provádět:
- přímé hlášení
- nahrát hlášení které bude spuštěno v předem definovaném čase
- definovat hlášení pro určitou skupinu občanů
- archivaci hlášení po určitou dobu s možností zálohy
- hlášení přes pevnou telefonní linku (po zadání hesla)
- hlášení přes mobilní telefon (po zadání hesla)
- propojení přes RS 232 do CO systému
- možnost stanovení priorit více hlášení

Soubor ke stažení:  Všeobecné oprávnění k využívání radiových kmitočtů a provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz (dokument PDF)
RASPRO s.r.o., Mobil: +420 602 516 700, Email: raspro@raspro.cz Created by LUVR s.r.o.